Category Archives: Chi bộ

Mẫu văn bản mới về xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức

Thực hiện Thông báo Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về việc triển khai các mẫu mới về xét kết nạp và chuyển đảng chính thức trong toàn Đảng bộ ĐHĐN, bao gồm: 1. Mẫu hồ sơ kết nạp và chuyển đảng chính thức 2. Mẫu tóm tắt hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức theo trình tự thời gian quy định

Hướng dẫn trình tự ghi ngày tháng trong hồ sơ kết nạp Đảng

ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
                                    

Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng

Người vào Đảng tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng từng nội dung trong lý lịch; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.