ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO

Cán bộ giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học tham gia Đại hội thể dục thể thao nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm.FullSizeRender