Hội đồng Khoa học

1. Chủ tịch Hội đồng: GVC. TS. Hoàng Nam Hải

2. Phó chủ tịch: GVC. ThS. Phan Minh Trung

3. Thư Kí Hội đồng: ThS. Nguyễn Phan Lâm Quyên

Ủy viên:

4. ThS. Lữ Thị Kim Hoa – Phó Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu

5. ThS. Phan Chánh – Hiệu trưởng Tường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

6. TS. Bùi Bích Hạnh – Trưởng Khoa Văn

7. TS. Nguyễn Thị Trâm Anh – Trưởng Khoa TL-GD

8. GVC. ThS. Mã Thanh Thủy – TBM

9. ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga – TBM

10. ThS. Trần Thị Kim Cúc

From issues about revenues, you now step into the key resources required for https://essaydragon.com/ you to function optimally.