Kết quả xét học vụ học kì II năm học 2014 – 2015

Sáng ngày 04/09/2015, Hội đồng Trường đã xét kết quả học tập học kì II năm học 2014 – 2015. Kết quả cụ thể như sau:

Lớp 12STH1: Có 01 SV xếp học lực yếu (ALăng Thọ, TBC HK: 1.77, TCTL: 88, TBCTL: 1.92)

Lớp 12STH2: Không có SV nào xếp học lực yếu.

Lớp 13STH1: Không có SV nào xếp học lực yếu.

Lớp 13STH2: Có 01 SV xếp học lực yếu (Bùi Thảo Linh, TBC HK: 1.8; TC TL: 65; TBC TL: 2.17)

Lớp 14STH: Có 9 SV xếp học lực yếu (Ngoan, Oanh, Phụng, Thúy Phương, Quyên, Lệ Quyên, Thùy Trang, Vân, Tường Vi).

Hội đồng thông báo, tất cả các sinh viên rà soát điểm của mình, mọi ý kiến thắc mắc phản hồi trước 11/09/2015.