Lịch sử phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Giáo dục Tiểu học:

Thực hiện Nghị định 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập ĐHĐN, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN được thành lập trên cơ sở tập hợp, tổ chức, sắp xếp một số các cơ sở giáo dục cao đẳng và đại học trên địa bàn Đà Nẵng. Lúc này, Khoa GD Tiểu học – Mầm non cũng được tổ chức lại trên cơ sở nòng cốt là cán bộ của Khoa Tiểu học – Mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam – Đà Nẵng.

Từ năm 1990 đến nay, Khoa đã trải qua nhiều chặng đường gắn với từng bước phát triển của Trường ĐHSP và ĐHĐN trong từng thời kì xây dựng và đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Khoa đã góp phần đào tạo ra hơn chục nghìn giáo viên Tiểu học và Mầm non được xã hội đánh giá cao về năng lực nghiệp vụ cũng như đáp ứng sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Tháng 12/2014, Khoa Giáo dục Tiểu học được thành lập trên cơ sở tách từ khoa GD Tiểu học – Mầm non. Đây là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới và hứa hẹn mang lại nhiều điều kiện và cơ hội để Khoa Giáo dục Tiểu học có thể khẳng định mình và phát triển theo chiều sâu, hướng đến đào tạo giáo viên tiểu học có chất lượng cao và kết hợp bồi dưỡng phương pháp cho giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cả nước.

Hiện tại, đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa gồm 100% giảng viên có trình độ ThS., 2 Tiến sĩ, được cơ cấu thành 2 Tổ bộ môn:

1. Tổ Tự nhiên&PPDH, gồm các học phần: Toán và PPDH, TN – XH và PPDH.

2. Tổ Xã hội&PPDH, gồm các học phần: Văn, Tiếng Việt và PPDH, Mỹ thuật.

Hiện nay, chức năng nhiệm vụ của Khoa là:

– Đào tạo Cử nhân Sư phạm GD Tiểu học hệ chính quy tập trung (4 năm); VB 2 Đại học tiểu học.

– Đào tạo thạc sĩ  GD Tiểu học.

– Đào tạo các hệ VLVH ngành Tiểu học: Đại học Tiểu học; CĐ tiểu học; Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao Đẳng lên đại học.

– Tham gia giảng dạy các học phần cơ bản đào tạo Cử nhân Sư phạm GD Mầm non hệ chính quy tập trung và hệ vừa làm vừa học.

– Xây dựng Đề án mở mã ngành Văn bằng 2 đào tạo giáo viên tiểu học – dạy tiểu học bằng tiếng Anh (đề xuất và xây dựng trong năm 2015).

– Hợp tác đào tạo với các trường trong và ngoài nước như: Đại học Chinju Hàn Quốc.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

+ 1990-1994:

Trưởng khoa: ThS. GVC. Lê Tử Tín

Phó Trưởng khoa: GV. Nguyễn Thị Minh Tâm

+ 1995-2000:

Trưởng khoa: GV. Đặng Thị Xuân Thảo

Phó Trưởng khoa: ThS. GVC. Lê Tử Tín

+ 2001-2009:

Trưởng khoa: ThS. GVC. Lê Tử Tín

Phó Trưởng khoa: ThS. Vũ Đình Ngàn

+ 2010 đến 2014:

Trưởng khoa: ThS. GVC. Mã Thanh Thủy

Phó Trưởng khoa: ThS. GVC. Phan Minh Trung

+ 2014 đến nay:

Trưởng khoa: TS. GVC.  Hoàng Nam Hải

Phó Trưởng khoa: ThS. GVC. Phan Minh Trung