Thông báo nộp GCN tốt nghiệp để làm thủ tục nhập học năm2016

Thông báo khẩn:
Khoa Giáo dục Tiểu học trân trọng mời các em trong DS trúng tuyển khẩn trương về trường nộp GCN tốt nghiệp để làm thủ tục nhập học (những em được bôi đỏ trong DS là những em chưa nộp GCN). Trường tiếp tục thu trong cả ngày thứ 7 và CN (21.8). Rất mong các em khẩn trương để kịp làm thủ tục nhập học trong đợt 1. DS-TRUNG-TUYEN-NAM-2016
Trân trọng,

Trưởng Khoa
TS. Hoàng Nam Hải