Thông tin tuyển dụng

OLYMPIA_0022

Trường Liên cấp Olypia thông tin tuyển dụng 20 giáo viên tiểu học và 20 giáo viên mầm non.
Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP-ĐHĐN vừa tốt nghiệp chưa có việc làm, có thể
nộp hồ sơ tham gia dự tuyển. Cơ hội mới đang chờ đón các em!
Địa chỉ: 63 Lê Văn Long, TP. Đà Nẵng.