Thông tin tuyển dụng

Trường Liên cấp Olypia thông tin tuyển dụng 20 giáo viên tiểu học và 20 giáo viên mầm non.
Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP-ĐHĐN vừa tốt nghiệp chưa có việc làm, có thể
nộp hồ sơ tham gia dự tuyển. Cơ hội mới đang chờ đón các em!
Địa chỉ: 63 Lê Văn Long, TP. Đà Nẵng.