Thông tin tuyển sinh năm 2017

Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN
là địa chỉ đào tạo đáng tin cậy, là nơi rèn đức luyện tài, đào tạo nên những giáo viên tiểu học có năng lực sư phạm tốt đáp ứng nhu cầu khắt khe của xã hội. Sinh viên của Khoa tốt nghiệp 100% đều có việc làm đúng ngành nghề đào tạo.
Học tại Trường ĐHSP-ĐHĐN sẽ mang đến cho bạn cơ hội học Bằng kép (cùng lúc học 2 chương trình đại học).
Để biết thêm thông tin hãy truy cập các các đường link sau:
1. http://tuyensinh.ued.udn. vn/chi-tiet/thong-tin-tuyen- sinh-dai-hoc-cao-dang-he- chinh-quy-nam-2017-231.html? categoryId=1
2. http://tuyensinh.ued.udn. vn/chi-tiet/chinh-sach-tuyen- thang-dai-hoc-nam-2017-233. html?categoryId=1
3. http://tuyensinh.ued.udn. vn/chi-tiet/huong-dan-dang-ky- du-thi-cac-mon-nang-khieu- dung-cho-tuyen-sinh-dh-cd-he- chinh-quy-2017-239.html? categoryId=1
4. http://tuyensinh.ued.udn. vn/chi-tiet/quy-dinh-va-de- thi-minh-hoa-nang-khieu-nam- 2017-238.html?categoryId=1
5. http://tuyensinh.ued.udn. vn/chi-tiet/diem-chuan-truong- dai-hoc-su-pham-dai-hoc-da- nang-cac-nam-128.html? categoryId=1
6. http://m.cadn.com.vn/news/ truo-ng-dh-su-pha-m-dh-da-na- ng-cong-bo-de-a-n-tuye-n-sinh- 2017-nhie-u-co-ho-i-lu-a-cho- n-cho-thi-sinh-163618-138# categoryFooter
7. http://m.giaoducthoidai.vn/ giao-duc/truong-dh-su-pham-dh- da-nang-cong-bo-de-an-tuyen- sinh-nam-2017-3076556-c.html
8. http://tuyensinh.dantri. com.vn/tuyen-sinh/dh-su-pham- da-nang-cong-bo-de-an-tuyen- sinh-nam-2017- 20170323172509623.htm
9. http://vietnamnet.vn/vn/ giao-duc/tuyen-sinh/tuyen- sinh-2017-dh-su-pham-da-nang- se-thuong-nong-thi-sinh-dat- diem-cao-362932.html