Tổ chuyên môn

1. Tổ Tự nhiên & PPDH

STT

HỌ VÀ TÊN

HH/HỌC VỊ

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Mã Thanh Thuỷ

Thạc sĩ

Tổ trưởng, GVC

0906 446 586

mathanhthuy.spdn@gmail.com

2

Hoàng Nam Hải

Tiến sĩ

Chủ nhiệm Khoa

0983 171 461

haihn.spdn@gmail.com

3

Phan Minh Trung

Thạc sĩ

Phó CNK, GVC

0914 048 799

pmtrung1@gmail.com

4

Lê Tử Tín Thạc sĩ BT Chi bộ, GVC 0903 588 162 letutin2006@yahoo.com

l5

Nguyễn Nam Hải

Thạc sĩ

Giảng viên

0917 987 646

nguyennamhaikth@gmail.com

6

Nguyễn Phan Lâm Quyên

Thạc sĩ

Giảng viên

0983 809 927

lamquyen.kth@gmail.com

7

Lê Thị Giang

Thạc sĩ

Giáo vụ Khoa

0905 139 695

hoavinhgiang@gmail.com


2. Tổ Xã hội & PPDH

STT

HỌ VÀ TÊN

HH/HỌC VỊ

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Thị Thúy Nga

Thạc sĩ

Tổ trưởng, GV

0917 980 266

thuyngadn75@gmail.com

2

Võ Thị Bảy

Thạc sĩ

Chủ tịch CĐ, GV

0935 177 887

sevenstar6985@gmail.com

3

Trần Thị Kim Cúc

Thạc sĩ

Giảng viên

0989 072 969

kimcuc2003@yahoo.com

4

Lê Sao Mai

Thạc sĩ

BT Liên chi, GV

0905 499 803

saomai86@gmail.com

5

Đàm Văn Thọ

Cử nhân

Giảng viên

0905 529 789

thovandam@gmail.com

6   Lê Văn         Trung          Tiến sĩ     Giảng viên    0907349313     levantrungued@yahoo.com

 

Rudiments of the lean business plan now, you have to realize the fact that you cannot be making a business plan which involves a business with so many services and branches in https://writemyessay4me.org/ one page.